Viola

 Viola

Viola var vår första katt och hon kom till oss när vi flyttade till Väddö. Viola var en kelig och busig katt och hennes bästa lekkamrat var Davy. När de var små lekte de ofta kull, då de om vart annat jagade varandra. När Viola fick kattungar tog Davy genast på sig rollen som pappa och fostrade kattungarna som om de var hans egna. Tyvärr fick vi bara fem år med henne men under den perioden fick vi fina minnen tillsammans med Viola.