Kontakt

Olivia 070- 508 35 84
Cecilia 073- 854 65 04

e-mail: granostall@hotmail.com

Adress:
Granö 24 65
760 40 Väddö

Bankgironummer: 5718-3832

Vägbeskrivning:

Från Norrtälje: Kör väg 76 tills ni kommer till Söderbykarl. Fortsätt väg 283 mot Simpnäs, Älmsta. Sväng höger vid skyltar mot Simpnäs, Barnens Ö, Gåsvik, . Från den avfarten är det 1 mil till Granö Stall. Kör över Bagghusbron och vid nästa T-korsning ta höger mot Simpnäs, Barnens Ö. Kör igenom Rangarnö och därefter Granö by ca 500 m efter skylten Granö ligger stallet på vänster sida. Uppfarten till stallet är på krönet mellan två röda staket. 

Från Älmsta: Vid Väddö möbler kör mot Simpnäs. Följ vägen mot Simpnäs tills ni kommer till Granö by, ca 500 m efter skylten Granö ligger stallet på vänster sida. Uppfarten till stallet är på krönet mellan två röda staketet.